/media/7117/boegenjordarbejdeuge40-0730_header.png

Fuld gang i arbejdet med Smukfests nye scener

Bøgescenerne skal fornyes, og det kræver lidt omstrukturering i skoven. Det er lidt af et projekt, så fredag eftermiddag afholdte vi infomøde for byens borgere og andre interesserede for at fortælle lidt mere om, hvad arbejdet indebærer.

7. oktober 2019

Mange borgere var mødt op i Dyrehaven fredag den 4. oktober for at høre om projektet med flytning af Bøgescenerne og det arbejde, der er foretaget i den anledning. Nogle havde særligt hæftet sig ved den træfældning, der er en del af arbejdet, og det var en helt oplagt lejlighed at forklare lidt mere om det til infomødet.

Træfældningen er naturligvis foretaget med så stor omtanke som muligt, og der bliver kompenseret med langt flere træer, end der fældes. I alt er der fældet 70 træer i forbindelse med flytning af bøgescenerne. Omkring en tredjedel er store og gamle træer, hvor størstedelen skulle have været fældet alligevel som del af den almindelige skovpleje. De øvrige træer der er fældet, er alt fra mindre birke– til yngre bøgetræer. Som erstatning vil der blive plantet 120 nye træer, som er op til 20 år gamle. De kommer oveni i de 20-25 træer, som festivalen sammen med kommunen og eksperter på området hvert år nyplanter i forbindelse med initiativet Smukskov, og har gjort siden midten af 90'erne. Over årene er det blevet til mere end 500 træer, hvoraf de ældste i dag er mere end 30 år gamle. Udover de nye træer i skoven financierer festivalen, som led i skovplanen, nyplantning af 1,1 hektar skov ved Anebjerg mellem Skanderborg og Stilling.

Hvorfor alt det arbejde?

Der er flere årsager til det arbejde, der er i gang i skoven, og festivalklubbens ordførende direktør, Søren Eskildsen, fortalte til mødet lidt om hvilke:
"Med arbejdet vi ser her i dag, vil vi gerne skabe mere luft til vores publikum, når de har store koncertoplevelser ved vores fantastiske Bøgescener. Vi vil også gerne på sigt  have mulighed for at lukke lidt flere mennesker ind, men vi skaber først og fremmest mere plads ved Bøgescenerne end det øgede antal mennesker på vores plads."

Ifølge aftale med kommunen er det altså planen, at der over en periode på tre år kan lukkes omkring 7500 gæster ind – det helt præcise antal afgør myndighederne. Men selvom antallet af gæster øges, vil der være mere luft foran Bøgescenerne, end der er i dag. I takt med det øgede antal af publikum på pladsen, anlægges der også nye stier, og en af dem blev allerede indviet til festivalen i august. Det skal være med til at sikre gode koncertoplevelser og flytte folk godt og sikkert rundt i bøgeskoven. Til Smukfest 2020 forventes det, at der bliver lukket et par tusinde flere gæster ind. 

Derudover er det også med et ønske om at fremtidssikre Smukfest, at Bøgescenerne flyttes og udbygges. Der er stigende tekniske krav fra artisterne, og skal vi blive ved med at kunne tiltrække de helt store navne, er det vigtigt, at festivalen kan tilbyde dem mere moderne rammer at afvikle koncerter i. Det handler i bund og grund om, at de skal have plads til alt deres grej, og hvad der ellers følger med i en moderne koncertproduktion.

Er det til at genkende?

Ork ja! Det handler primært om at forlænge Bøgepladsen. Scenerne bliver en tand større, men ellers forbliver alt faktisk mere eller mindre, som det er. 
"Når jordarbejdet er færdigt, kommer der under festivalen til at stå nogle helt nye flotte bøgescener på et plateau, hvor stensætning og bænke er rykket med, så udtrykket er det samme. Selv Walthers hule flytter med, for hvor skulle han ellers bo? De nye bøgescener ligner selvfølgelig de gamle, men de er lidt bredere, dybere og højere. De kan også bære op til fem gange mere vægt end de gamle og alt dette gør, at vi kan tilbyde artisterne en ramme, der står mål med deres ønsker og krav, og vi kan give publikum endnu bedre oplevelser, når de er til koncert her i Skanderborg", fortalte Søren Eskildsen til mødet.

Arbejdet med at gøre skoven klar til de nye scener løber over de næste måneder. Efter planen vil de nye Bøgescener blive prøveopstillet i løbet af foråret, så de kan være helt klar til at tage imod festivalens helt store navne, når Smukfest 2020 finder sted fra 5. – 9. august.

Faktaboksen 

  • Scenerne rykkes 45 meter bagud og bliver 60 meter brede
  • Der skal fældes 70 træer af forskellig alder – de erstattes med 120 træer, der er op til 20 år gamle og omkring 4 meter høje
  • Maskinerne der skal bruges til arbejdet skal have en afstand på mindst syv meter til de blivende træer, så rodnettet ikke trykkes
  • Al den jord, der flyttes i arbejdet, bliver brugt til udjævning af terrænet i sceneområdet
  • Arbejdet er sat i værk af et opgaveudvalg bestående af repræsentanter fra Byrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Skanderborg Cityforening, Søhøjlandets Turistforening og Skanderborg Festivalklub
Se kontaktoplysninger