/media/3268/header.jpg

Økonomisk
bæredygtighed

En forening med formål

Skanderborg Festivalklub er en erhvervsdrivende forening, som blandt andet arrangerer den årlige Smukfest i Skanderborg. Overskuddet fra foreningens aktiviteter går til fortsat at kunne afholde festival i bøgeskoven, men formålet med foreningen er også at skabe overskudsenergi til velgørende arbejde, kulturelle aktiviteter og almennyttige formål.

Smukfest er i høj grad båret af vores samarbejder med foreninger, virksomheder og organisationer, som det også står skrevet i foreningens vedtægter, at festivalklubben skal være med til at understøtte.

Overskuddet uddeles

I 2014 oprettede Skanderborg Festivalklub sin egen fond, Smukfonden. Formålet med Smukfonden er at støtte initiativer og projekter, der arbejder for at fremme fællesskab af den slags, der kan afhjælpe ensomhed og udsathed. 20% af overskuddet fra Smukfest går til Smukfonden, som har en årlig uddeling af midlerne.

Skanderborg Festivalklub støtter også lokale kulturelle formål med cirka 200.000 kroner om året, ligesom det er Skanderborg Festivalklub, der står bag Polka Verner Legatet, en hæderspris til kulturpersonligheder.

Derudover yder festivalklubben også økonomisk støtte til Walthers Musikcafé, foreningens spillested i Skanderborg, som siden 2012 har været til glæde og gavn for særligt byens unge.

Økonomisk gevinst i kommunen

Analyse instituttet ”Rambøll” udarbejdede i 2009 en rapport, der påviste at festivalen dengang havde en ”værdi” af 350 millioner kroner og genererede et årligt provenu til Skanderborg på cirka 42 millioner kroner – tal, som begge sandsynligvis vil være væsentligt højere i dag. Skanderborg Kommune har samlet set kun ca. kr. 490.000 i direkte kommunale udgifter forbundet med festivalen – til sammenligning giver Horsens kommune og erhvervsliv 6 millioner kr. i årligt direkte tilskud til lokale koncertaktiviteter. Skanderborg kommune og erhvervsliv støtter med 0 kr.

Se kontaktoplysninger